D.C. Activist to receive award from Entourage Star - Oceana USA

D.C. Activist to receive award from Entourage Star