Senate panel votes to ban drift nets off Calif. coast - Oceana USA

Senate panel votes to ban drift nets off Calif. coast